1.400 sản phẩm thời trang thương hiệu Foci sẽ được bánvới giá 14.000đ – Ngày Cá Tháng 4?