AEON Mall khuyến mãi đón Giáng Sinh 2015 – giảm giá đến 50% giày túi