Baskin Robbins ưu đãi hấp dẫn nhân dịp khai trương từ ngày 26 – 31/03