Chương trình khuyến mãi Texas Chicken tặng ly sứ cực Kool từ ngày 21/03 – 10/04