FPT Shop chương trình cực sốc này áp dụng khi mua online và chỉ diễn ra trong 3 ngày 18-20/3