Khuyến mãi du lịch miền tây ưu đãi 60% từ ngày 05-25/6/2016