Khuyến mãi giày đồng giá 200k tại JUNO từ ngày 20/04- 24/04/2016