KIDS PLAZA MUA SẮM THÁNG 3 – THẢ GA NHẬN QUÀ TỪ NGÀY 22-30/3