MOMMY RA MẮT BST HÈ 2016 – GIẢM ĐẾN 70% TOÀN BỘ SẢN PHẨM THU ĐÔNG.