ODESSA khuyến mãi tháng 3/2016 – giảm giá 50% BST Đầm liền